Prioriteti korištenja hacklabove opreme

Hacklab postoji da bi aktivistima/cama u zajednici omogućio pristup informacijama, produkciju i razmjenu znanja, te upotrebom slobodne tehnologije poticao kontinuirani društveni razvoj i promjenu.

Zato, ako trebaš pristup računalima ili internetu za ozbiljan rad, imaš veći prioritet od ostalih korisnika/ca laba!

Velik prioritet (+1)

  • net.aktivizam
  • djelovanje u zajednici
  • poslovi za udruge i građanske incijative
  • free libre software razvoj ili promocija

Normalan prioritet (0)

  • email
  • web

Nizak prioritet (-1)

  • chat
  • igranje
  • Pr0njava

Topic revision: r3 - 15 Mar 2006, IvicaPetrinic
Hacklab inside: ToDo lista  |  Volonteri  |  Vijesti, fotke, etc  |  Projekti  |  Ideje

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback